angleški slovar francoski slovar predstavitev IPS partnerji kontakt

UPORABA ANGLEŠKO-SLOVENSKEGA SLOVARJA

Slovar je razdeljen v štiri kategorije:

Prva kategorija: vsebuje geslo.

Druga kategorija: vsebuje ustrezen prevod. Preprost in pregleden naein uporabe omogoea zelo enostavno iskanje ter vee razlienih zadetkov, ki so v primeru razlienih pomenov podpisani in tako loeeni. Sorodni pomeni so zapisani v eni vrstici, vsak naslednji razlieen pomen pa je podpisan oziroma uveden v novi vrstici.

Tretja kategorija: vsebuje besedno vrsto z ustrezno okrajšavo v angleškem jeziku, ustrezen slovenski prevod okrajšave pa je mogoee najti v seznamu okrajšav pod ikono . Spletni slovar v tej kategoriji navaja tudi, ali gre za ameriško oziroma britansko anglešeino, kar je oznaeeno s posebno dodatno kratico, ki stoji za kratico besedne vrste.

Eetrta kategorija: namenjena je posebnemu slovarju, urejenemu po pojmovnih kategorijah, ki jih je trenutno 36. Vsebuje eno izmed kategorij. Nekatere so zakljueene (npr.: meseci, letni easi...), ostale pa rastejo skupaj s slovarjem (npr.: živali, poklici...). Celotni seznam kategorij je mogoee najti v slovarju po kategorijah

 angleški slovar  |  francoski slovar  |  predstavitev IPS  |  partnerji  |  kontakt 

info@slovarji.org

Creative commons licenca