angleški slovar francoski slovar predstavitev IPS partnerji kontakt

SEZNAM OKRAJŠAV

A = American English = ameriška anglešeina
adj = adjective = pridevnik
adv = adverb = prislov
aux = auxiliary verb = pomožni glagol
conj = conjunction = veznik
def art = definite article = doloeni elen
E = British English = britanska anglešeina
indef art = indefinite article = nedoloeni elen
infml = informal = pogovorno
int = interjection = medmet
fig = figurative = figurativno ((izraz) v prenesenem pomenu)
mod = modal verb = modalni glagol
n = noun = samostalnik
num = numeral = števnik
pp = past participle = pretekli deležnik
pl = plural = množina
prep = preposition = predlog
pron = pronoun = zaimek
sg = singular = ednina
v = verb = glagol

 angleški slovar  |  francoski slovar  |  predstavitev IPS  |  partnerji  |  kontakt 

info@slovarji.org

Creative commons licenca